Predplačila

V modulu Fakturiranje lahko na izdanem računu zmanjšamo znesek za plačilo računa glede na povezano knjižbo DK – prejeto predplačilo. V kolikor je obdobje prejema plačila enako obdobju opravljene storitve, računa za prejeto predplačilo ni potrebno izstaviti, saj bo DDV v celoti plačan na podlagi izdanega računa. V iCentru to lahko storimo s funkcionalnostjo Predplačila.

Navodila

 

Natisni