Zavihek »Material in storitve«

Zavihek je namenjen vnosu planiranih in dejanskih količin porabljenih materialov in storitev.

Zavihek je razdeljen na glavo in preglednico. V glavi vnašamo naslednje podatke:

·      Cenovno področje – vnesemo (izberemo) šifro prodajnega cenika na podlagi katerega se bodo predlagale prodajne cene posameznega materiala in storitev.

·      Popust – vnesemo % popusta, ki ga bomo priznali na prodajno vrednost materiala in storitev.

·      Skladišče materiala – vnesemo (izberemo) šifro skladišča iz katerega se bodo porabili (izdali) materiali. Podatek se predlaga iz nastavitev knjige DN.

 

Preglednica deluje po principu standardnega SAOP vrstičnega vnosa. Podatki, ki se vnašajo v vrstico so:

·      Vrstica – predstavlja zaporedno številko vrstice v preglednici. Podatek se dodeli samodejno.

·      Šifra artikla – vnesemo (izberemo) šifro materiala (ali storitve), ki ga bomo/smo ga porabili na delovnem nalogu.

·      Črtna šifra – artikel lahko vnesemo tudi preko njegove črtne šifre.

·      Naziv 1 – vnesemo (popravimo) prvi del naziva materiala in storitve. Podatek se predlaga iz izbranega artikla.

·      Naziv 2 – vnesemo (popravimo) drugi del naziva materiala in storitve. Podatek se predlaga iz izbranega artikla.

·      Predvidena količina – vnesemo predvideno količino materiala (storitve), ki ga bomo porabili na delovnem nalogu.

·      Dejanska količina – vnesemo dejansko količino materiala (storitve), ki smo ga porabili na delovnem nalogu. V kolikor je tako nastavljeno (nastavitve programa), se predlaga iz predvidena količina.

·      ME – vnesemo (popravimo) oznako merske enote materiala (storitve). Podatek se predlaga iz izbranega artikla.

·      Skladišče – vsaka vrstica je lahko vezana na svoje skladišče. Pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče navedeno v glavi zavihka »Material in storitve«. Skladišče lahko na tem mestu spremenimo.

·      Serija – vnesemo predvideno (dejansko porabljeno) serijo materiala.

·      Lastna cena – prikaz lastne cene (cene zaloge) materiala na izbranem skladišču.

·      Prodajna cena – vnesemo (popravimo) prodajno ceno materiala (storitve). Cena se predlaga iz izbranega cenika (prioriteta: 1. akcijski cenik – 2. cenik stranke – 3. splošni cenik). V kolikor so cene v ceniku vezane na količino, se prodajna cena predlaga glede na dejansko količino vrstice.

·      Lastna vrednost – prikaz lastne vrednosti (dejanska količina * lastna cena) materiala.

·      Prodajna vrednost – prikaz prodajne vrednosti (dejanska količina * prodajna cena) materiala (storitve). Vrednost lahko tudi vnesemo (preračuna se prodajna cena).

·      Opis – vnesemo lahko poljuben dodaten opis (opombo) materiala (storitve).

·      Izdaja MSP – prikaže se številka dokumenta izdaje iz materialnega skladiščnega poslovanja na katerem je bila vrstica izdana.

·      Datum izdaje – prikaže se datum izdajnice vrstice.

·      Faktura  - prikaže se knjiga-številka/leto fakture s katero je povezana vrstica. Podatek je izpolnjen le, če je bila faktura izdelana v programu fakturiranje in preko posebne funkcije fakturiranja povezana z vrstico delovnega naloga. Podatek je viden samo, če je v nastavitvah programa vključena opcija prikaza številke fakture (nastavitve programa; zavihek »Fakturiranje«) .

 

Obstoječo (označeno)  vrstico lahko tudi kopiramo v novo preko gumba  (kopiraj zapis).

 

Preglednica ima tudi gumb Premeči (Alt+E), s katerim lahko spreminjamo vrstni red obstoječih vrstic v preglednici. Po izboru tega gumba se odpre okno Razvrščanje materiala in storitev:

V oknu poiščemo (označimo) vrstico, kateri želimo spremeniti vrstni red in jo preko gumba Gor (ALT+G) oziroma Dol (Alt+D) pomaknemo na želeno mesto.

 

Vrstice lahko uvažamo tudi preko čarovnika za uvoz podatkov, ki ga aktiviramo z gumbom nad preglednico.

Materiale in storitve lahko v preglednico prikličemo tudi skozi sestavnico izdelka delovnega naloga. To storimo preko gumba: . V preglednico zavihka se dodajo nove vrstice iz sestavnice izdelka (veljavne na datum razpisa delovnega naloga). Napolni se podatek o predvideni količini sestavin. Količina je preračunana na razpisano količino izdelka. V kolikor delovni nalog nima izdelka, ta funkcija ni aktivna. Funkcijo lahko varujemo preko varnostnega sistema.

Natisni