Izpis Zbirno po strankah

 

Izpis lahko omejimo po sledečih kriterijih:

·      Stranka od do – če želimo omejiti izpis samo za določene stranke, potem vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.

·      Vrsta izpisa -  izberemo lahko med dvema različnima vrstama Stranke ali Stranka in zbiri.

·      Razvrščanje: podatke lahko razvrstimo po šifri stranke ali po nazivu stranke.

·      Naziv liste – izpis lahko poljubno poimenujemo.

Na izpisu Zbirno po strankah so prikazani Promet v breme in Promet v dobro ter Saldo v breme in Saldo v dobro.

Natisni