Zavihek Povezave

Na zavihku Povezave (Alt+V) določimo povezave s šifranti.

 • Številka šifranta za stranke – izberemo uporabnika, od katerega bomo uporabljali šifrant strank.
 • Šifra stranke uporabnika - izberemo uporabnika, za katerega bomo spremljali plačila računov. Uporabnika moramo v šifrantu strank odpreti kot stranko in na tem mestu ga samo poiščemo iz šifranta.
 • Banka, Bančni račun – polji, preko katerih se enolično določi bančni račun uporabnika, ki se bo uporabljal na izpisih.
 • Uporabnik PP – v primeru, da želimo pripravljati plačilne naloge, na tem mestu določimo uporabnika za PP. Podatek izpolnimo samo v primeru, da uporabljamo tudi program Plačilni promet PP/2000.
 • Stranke – Dogodek opomina – natisnjeni opomini se shranjujejo v mapo stranke. Če podatek Stranke – Dogodek opomina izpolnimo, se bo na stranki na zavihku Dogodki za vsak natisnjen opomin stranke zabeležil izbrani dogodek.
 • Shrani se kopija dokumenta qrd v pdf – če je polje obkljukano, se bodo opomini shranjevali v eRegistrator kot v pdf formatu.
 • Vrsta dokumenta – funkcionalnost, ki vsem, ki imajo kodo za eRegistrator omogoča izbiro izbiro vrste dokumenta in nato v Računi in plačila – Tiskanje - Opomini shranjevanje opominov v eRegistrator po pravilih določenih na izbrani vrsti dokumenta.
 • Poslovno leto – vnosi, popravki, brisanje, uvozi in izvozi – vse je omejeno na tekoče poslovno leto. Izberemo ga ob prvem vnosu, kasneje se avtomatsko spremeni ob otvoritvi leta.
 • Urejeno poslovno leto - da ali ne.
 • Računi po storitvah – računi se iz programa OST prepišejo po storitvah, opomini se lahko izpišejo za posamezno storitev, prav tako tudi plačila, velja poseben način dela pri knjiženju plačil! OPOZORILO: v primeru, da imate račune vodene po storitvah, in to nastavitev spremenite (umaknete kljukico v polju Računi po storitvah), se vsa knjiženja trenutnega poslovnega leta v SPR-ju po storitvah brišejo. V primeru, da nastavitev šele vključite, potem bo program za vse obstoječe račune in plačila trenutnega poslovnega leta izpolnil s storitvijo s šifro '000' in nazivom 'Storitev ni iz OST'.
 • Obresti na zamujena plačila – izračun obresti v povezavi z programom OST

 

Če spreminjamo povezave, ki so določene na tem mestu, ne bomo mogli več uporabljati prej vnesenih podatkov.

Natisni