Splošno

V ta del podatkov je potrebno vnesti:

  • Kooperant – vpis (izbor) šifre kooperanta
  • Stik – vpis (izbor) kontaktne osebe
  • Datum računa – vpis (izbor) datuma računa – stroška) (predlaga se sistemski datum)
  • Dokument – vnos originalne številke računa.
  • Vrednost – vnos skupne vrednosti računa (kasneje se bo izvedla kontrola nad vsoto vnesenih vrstic s to vpisano vrednostjo)
  • Referent – vnos (izbor) referenta
  • Stroškovno mesto – vnos (izbor) stroškovnega mesta
  • Stroškovni nosilec – vnos (izbor) stroškovnega nosilca
  • Opombe – vnos poljubne opombe stroška

Natisni