Verzija 2021.01.003

  • Vgrajeni so novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2021 dalje (izplačilo v februarju).
  • Dodana je nova šifra vrste izplačila v javnem sektorju - C227 Dodatek za nevarnost in pos. obremen. za del.mesta J v zdravstvu in soc. varstvu.
  • Prenos v dohodnino
    • Omogočen prenos izplačanih dodatkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Natisni