Verzija 2019.06.001

  • Obračun obvezne prakse dijakov - obdavčeni in neobdavčeni del, pripomoček za vnos obr. vrstic

Natisni