Knjiženje uvoza iz tretjih držav (tuji dobavitelj, ki ni iz EU)

Kako poknjižimo uvoz iz tretjih držav (od tujega dobavitelja, ki ni iz EU)

Pri uvozu iz tretjih držav navadno prejmemo naslednje listine, ki so potrebne za knjiženje:

-       račun dobavitelja s sedežem izven EU,

-       listino EUL – MRN (prej ECL)

-       račun špediterja

 Knjiženje uvoza

Natisni