Analiza obračunanih kreditov

Analiza obračunanih kreditov omogoča pregled obračuna kreditov v obliki vrtilne tabele. Nastavitve analize omogočajo omejitev obsega podatkov, ki jih želimo analizirati:

Obračunsko obdobje -  izberemo obračunsko obdobje. Izbran obračun lahko izberemo, če poganjamo analizo iz preglednice obračunov. Če želimo analizirati več kot en obračun, uporabimo možnost Po izbiri in izberemo obdobje z omejitvijo meseca in leta.

Datum izplačila - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum izplačila.

Datum plačila dajatev - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum plačila dajatev.

Zaposleni - izpolnimo, če želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času posameznega obračuna.

 

Po potrditvi nastavitev se odpre vrtilna tabela. Osnovni zapis vrtilne tabele je  obračunan kredit, ki ga lahko analiziramo glede na dimenzije:

Leto - leto obračuna

Mesec - mesec obračuna

Zap. št. obr. - zaporedna številka obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (naziv) - priimek in ime zaposlenega

Naslov - naslov zaposlenega

SM s.r. (šifra) - stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

SM s.r. (naziv) - naziv stroškovnega mesta stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

Datum izplačila - iz nastavitev obračuna

Kreditodajalec (šifra) - šifra kreditodajalca

Kreditodajalec (naziv) - naziv kreditodajalca

Nakazilo - "Direktne odobritve" ali "Po seznamu"

Vrsta kredita - "Trajni" ali "Kredit"

Oznaka kredita - "Potrošniški", "Stanovanjski", "Ostalo"

Olajšava - olajšava za dohodnin "Da" ali "Ne".

Emšo- enotna matična št. Zaposlenega.

Davčna št. -  davčna št. Zaposlenega.

 

Podatkovni del vrtilne tabele sestoji iz naslednjih podatkov:

Obrok - znesek obroka

Vseh obrokov - število vseh obrokov

Plačanih - število plačanih obrokov.

Natisni