Glava

Tu se vnašajo naslednji podatki:

 • Knjiga – prikaže se knjiga delovnega naloga v kateri izdelujemo nov delovni nalog. Podatka ne moremo spreminjati.
 • Leto –  leto delovnega naloga. Predlaga se tekoče leto.
 • Številka – številka delovnega naloga. Predlaga se prva naslednja številka delovnega naloga v okviru leta.
 • Leto nadrejenega – leto nadrejenega delovnega naloga. Ta podatek vnašamo, če smo podrejeni delovni nalog vnesli »ročno« in ga vežemo na nadrejeni delovni nalog.
 • Številka nadrejenega – številka nadrejenega delovnega naloga. Ta podatek vnašamo, če smo podrejeni delovni nalog vnesli »ročno« in ga vežemo na nadrejeni delovni nalog.
 • Datum – datum razpisa delovnega naloga. Predlaga se tekoči datum.
 • Začetek izdelave – datum (predvidenega) začetka izdelave. Podatek je obvezen, ko spremenimo status delovnega naloga iz »razpisan« v »v izdelavi«.
 • Rok izdelave – datum, ki pomeni rok izdelave delovnega naloga.
 • Datum zaključka – datum zaključka delovnega naloga. Podatek se zapiše samodejno, ko delovni nalog zaključimo.
 • Status – prikaz trenutnega statusa delovnega naloga.
 • Opozorilo - delovnemu nalogu lahko dodamo opozorilo (kljukica) s tem je delovni nalog v preglednici delovnih nalogov označen z rdeče obarvanim tekstom.
 • Tiskano – polje označuje ali je delovni nalog že bil natisnjen.
 • Prijava TS3 – podatek je viden le, če je v nastavitvah programa vklopljena opcija »Prijava DN na TS3«. V kolikor polje ni vklopljeno (kljukica) delovni nalog ni na voljo za prijavo operacij na aplikaciji Zajem podatkov na delovnem mestu (TS3). Vklop lahko naredimo s klikom miške v polje ali pa iz preglednice delovnih nalogov (desni klik miške in opcija »Prijava TS3«. Ob spremembi statusa delovnega naloga iz razpisano (R) v V izdelavi (I) se polje samodejno vklopi. Vnašanje podatkov v to polje lahko preprečimo preko varnostnega sistema).
 • Prenos v MES – podatek se samodejno izpolni po priklicu tehnološkega postopka. V kolikor je vklopljen (kljukica) bo nalog možno prenesti v zunanji MES sistem. Podatek je viden samo, če je na knjigi delovnih nalogov izbran sistem prenosa delovnih nalogov v MES.
 • Šifra postaje – podatek se samodejno izpolni po priklicu tehnološkega postopka. Določa na katero delovno postajo se bo glasila datoteka za prenos v zunanji MES sistem. 
 • Skupni čas priprave – prikaže skupni čas priprave delovnega naloga za razpisano količino izdelka (po tehnološkem postopku delovnega naloga).
 • Skupni čas izdelave – prikaže skupni čas izdelave delovnega naloga za razpisano količino izdelka (po tehnološkem postopku delovnega naloga).
 • Seštevek – prikaže se seštevek časa priprave in časa izdelave delovnega naloga za razpisano količino.
 • Verzija sestavnice – podatek se napolni samodejno iz vrste zaznamka izdelka, ki je v nastavitvah programa definiran, kot zaznamek verzije. Napolni se v odvisnosti od datuma začetka izdelave (če ni izpolnjen pa glede na datum delovnega naloga).
 • Prioriteta – uporabnik lahko tu vnese prioritetno oznako (število) izvedbe naloga. Podatek se nahaja tudi na preglednici delovnih nalogov.
 • Gumb »Spremembe« - prikaz posebnega »dnevnika« v katerega se beležijo spremembe delovnega naloga (datum spremembe, oseba, ki je spremembo izvedla, vsebin spremembe). Dnevnik polnijo določene obdelave (pripomočki).
 • Naročnikov delovni nalog – polje za vnos originalnega oznake delovnega naloga našega naročnika (v kolikor npr. zanj izvajamo kooperacijo). Vidnost tega polja je pogojena z ustreznimi nastavitvami na knjigi delovnih nalogov.

Natisni