Verzija 2020.13.001 z dne 25.09.2020

  • Na Hitrem vnosu računov je omogočena oznaka gotovinskega plačila tudi v primeru, da ni povezave na Blagajno. Delovanje je omogočeno za knjige računov ki imajo davčno potrjevanje.
  • Pri pregledu načinov plačil je dodana opcija "Opusti". V tem primeru se preglednica zapre brez spreminjanja datumov plačil. Spremembe se po novem odražajo samo na gumbu "Potrdi".
  • Omogočeno je dodajanje vez na račun. Veze so lahko iz računa, predračuna ali ročno. Vezni dokument ima vnos do 60 znakov. Enako je tudi povečano polje Dokument na zavihku splošno.
  • Pri kopiranju računa s spremembo predznaka (Dobropis) se vzpostavijo tudi veze po novem.
  • Pri knjiženju v DDV se v primeru veze na predhodni račun in dobavo blaga v EU ustrezno tudi evidentira popravek v RP-O - Dobropis.
  • Omogočeno pošiljanje eRačunov v formatu e-slog 2.0 v spletno banko.

Natisni