Priprava plačil iz kompenzacij

Plačila iz kompenzacij pripravljamo s pomočjo Gumba za Izvoz podatkov. Plačila iz kompenzacij lahko pripravljamo samo za potrjene kompenzacije. Odpre se okno:

 

·      Leto – povemo za katero leto želimo pripravljati plačila iz kompenzacij.

·      Datum kompenzacije od..do – izberemo datume, za katere želimo pripravljati plačila iz kompenzacij.

·      Številka kompenzacije od..do – izberemo zaporedne številke kompenzacij za katere želimo pripravljati plačila iz kompenzacij.

·      Kupec od..do – določimo kupca za katerega želimo zapirati odprte postavke na podlagi potrjenih predlogov kompenzacij.

·      Dobavitelj od..do – določimo dobavitelja za katerega želimo zapirati odprte postavke na podlagi potrjenih predlogov kompenzacij.

·      Obdobje  – izberemo obdobje v katero bomo knjižili kompenzacijo.

·      Šifra temeljnice  – izberemo temeljnico za kompenzacijo.

·      Dogodek  – izberemo dogodek za kompenzacijo. Dogodek naj bo odprt kot P = plačilo.

·      Operater – vpiše se nam ime operaterja pod katerim smo prijavljeni v program.

 

S pritiskom na gumb Potrdi se nam odpre izpis poknjiženih kompenzacij, katere se zapišejo v posredno knjiženje, od tam jih pa lahko dokončno poknjižimo. Postavke, ki jih kompenziramo se med seboj zaprejo.

Natisni