Kako se vnaša drobni inventar, ki je razdeljen po različnih nahajališčih?

Na osnovnih podatkih je nujno potrebno, da za Tip izberemo drobni inventar in da pod količino vnesemo npr.:20 kosov. Po potrditvi nabavne vredosti in popravka vrednost, lahko že na tem mestu napišete, da je ves drobni inventar na določenem stroškovnem mestu in jih kasneje na zavihku Spremembe razporejate na ostala stroškovna mesta. (npr: če jih je 5 na drugem stroškovnem mestu, to prikažete s tipom spremembe PR (prenos)).

Obstaja pa še drugi način, ko je vsako nahajališče druga nabava. Nabavo drobnega inventarja prav tako vnašamo na zavihku Spremebe, tip pa je označen s NA (nabava). Samo prvo nabavo se vnese na prvem zavihku Osnovni podatki, vse naslednje pa na zavihku Spremembe.

Natisni