Direkten dostop do storitev za otroka

Na dnu okna Predvidene storitve – enote je gumb , preko katerega dostopamo direktno do predvidenih storitev izbranega otroka. Po kliku na gumb, se odpre spodaj prikazano okno:

Vpišemo ali poiščemo v šifrantu otrok (F2) otroka, za katerega bomo urejali predvidene storitve. Po izbiri otroka in kliku na Potrdi se odpre spodaj prikazano okno:

Odpre se okno Predvidene storitve: šifra in naziv izbranega s preglednico storitev. Zadnji stolpec preglednice kaže, ali je storitev predvidena  ali ne .

·      Na dnu okna sta dve polji: . S klikom na prvi gumb potrdimo vse storitve, s klikom na drugi gumb pa opustimo vse storitve (izbrani otrok je brez predvidenih storitev). Ta dva gumba delujeta na principu vse ali nič.

·      Predvidene storitve izbranega otroka lahko popravljamo tudi tako, da označimo storitev in nanjo dvakrat kliknemo oziroma pritisnemo tipko Enter. S tem smo spremenili oznako storitve: iz potrjene v nepotrjeno in obratno.

Za vsako predvideno storitev lahko vnesemo tudi Količino, ki se bo upoštevala pri pripravi obračuna s storitvami. V primeru, da količine ne izpolnimo (je prazno oz. 0), bo program pri pripravi obračuna upošteval predvideno količino iz Šifranti – Storitve – polje Predvidena količina.

Če predvideno storitev odplačujemo s kreditom, potem na tem mestu določimo znesek kredita in znesek obroka – dodatna navodila v nadaljevanju Kredit in obročno plačevanje.

Natisni