verzija 2017.09.005 z dne 27.07.2017

- Dnevne obdelave - Plačevanje

Odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri knjiženju izpiska v primeru, ko se uporabi nastavitev zbirna plačila brez zapirano v DK.

Natisni