Verzija 2019.11.001 z dne 23.8.2019

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Ureditev prenosa zaloge blaga iz centrale na off-line poslovalnico v primeru, ko uporabljamo nastavitev »Veleprodaja – off-line«. Prenesejo se količine skladišč, ki so vpisane v šifrantu poslovalnice.
   • Vmesnik »touchscreen«
    • Sprememba pri predlaganju privzetega načina plačila ob zaključevanju računa. Sedaj se vedno predlaga najprej način plačila »gotovina«.

Natisni