Gumb Knjiži

  • Knjiži pomeni izvoz podatkov odpremnega naloga v MSP (Materialno skladiščno poslovanje) in FAK (Fakturiranje). Odvisno od splošnih nastavitev. Odpremni nalog knjižimo tako, da najprej v preglednici Odpremni nalogi označimo izbrani nalog. Ob kliku na gumb  - Knjiži (Alt-K) se odpre okno Knjiženje odpreme v MSP in FAK. Izberemo lahko več odpremnih nalogov. Program najprej preveri, če obstajajo nastavitveni podatki za knjiženje.

  • Okno je narejeno za vse možnosti knjiženja. Proizvodnji način dela in za knjiženje manjkajočih artiklov iz CS.
  • V primeru, da je na knjigi naročila označen Proizvodni način dela obstaja tudi možnost pregleda predvidene porabe materiala. Preglednica se odpre na gumbu .
  • Ko je odpremni nalog uspešno poknjižen v se prikaže  še dnevnik knjiženja v MSP in FAK.
  • Odpremni nalogi dobijo nove statuse. Če je bilo poknjiženo le v MSP  dobi status knjiženo v MSP, če pa je bila narejena še faktura pa dobi status zaprto. Če je bila knjižena količina artiklov v MSP iz odpreme, niso v odpremi več vidne vrstice, ampak je zavihek prazen.

Natisni