Dodatni dopust po SM

- Šifra SM –  ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  Stroškovnih mest. Na tem mestu je potrebno, da si iz omenjenega šifranta izberemo SM kateremu pripada določen dodatni dopust.

-  Šifra dodatnega pogoja –  ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  Dodatnih pogojev. Na tem mestu je potrebno, da si iz omenjenega šifranta izberemo vneseni dodatni pogoj, ki predstavlja dodatni dopust po SM .

-  Dni dopusta moški –  Program nam predlaga ustrezno št. dni dopusta iz šifranta dodatnih pogojev. Po potrebi lahko št. dni dopusta ustrezno popravimo

-  Dni dopusta ženske –  Program nam predlaga ustrezno št. dni dopusta iz šifranta dodatnih pogojev. Po potrebi lahko št. dni dopusta ustrezno popravimo

-  Opombe -

Natisni