Urejanje podatkov o planu prodaje

·      Podatke urejamo tako, da najprej v preglednici Plan prodaje označimo izbran plan, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem planu prodaje. Urejamo lahko le podatke plana, ki še ni potrjen.

Natisni