Knjiženje računov

Prejete ali izdane račune, za katere želimo pripravljati evidenčne vknjižbe, moramo OBVEZNO knjižiti preko posrednega knjiženja.

Dogodek, ki ga uporabljamo pri knjiženju prejetih ali izdanih računov je  označen kot  R – Račun. V primeru, da knjižimo prejete račune, moramo najprej poknjižiti obveznost in nato odhodek in davek. Pri knjiženju izdanih računov pa najprej terjatev in nato prihodek in davek. Konto, ki mu pripada evidenčno knjiženje, ima v preglednici v stolpcu Evidenčno knj., kljukico.

Evidenčne vknjižbe, ki se bodo poknjižile pri knjiženju iz posrednega v neposredno knjiženje, lahko pregledamo na vrstici knjiženja konta obveznosti ali terjatve z gumbom Evid. ali ALT+E:

Ko so vsi prejeti ali izdani računi poknjiženi, naredimo prenos podatkov iz posrednega knjiženja v neposredno knjiženje z aktiviranjem gumba Knjiži. Pri tem se nam formirajo podatki za evidenčne vknjižbe.

 

Evidenčne knjižbe lahko tvorimo ob samem knjiženju tako, da po vpisani knjižbi na kontu, ki ni odhodek ali prihodek in ima vpisan evidenčni konto, z gumbom Evid. ali ALT+E ustvarimo evidenčne knjižbe. Le-te se prikažejo v preglednici knjiženja in se seštejejo v rubriko Evid.:

Natisni