Pregled drobnega inventarja po izbiri

Pripomoček nam omogoča pregled drobnega inventarja po želji uporabnika.

·      Na dan: vnos dneva,meseca,leta. Program predlaga zadnji datum v obračunskem letu.

·      Drobni inventar .. do: izberemo lahko od katerega do katerega drobnega inventarja želimo pregled drobnega inventarja po izbiri.

·      Konto od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega konta želimo pregled drobnega inventarja po izbiri.

·      Nahajališče od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega nahajališča želimo pregled drobnega inventarja po izbiri.

·      Stroškovno mesto od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega stroškovnega mesta želimo pregled drobnega inventarja po izbiri.

·      Stroškovni nosilec od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega stroškovnega nosilca želimo pregled drobnega inventarja po izbiri.

·      Delovni nalog: vpišemo od katerega do katerega delovnega naloga naj se program omeji pri pregledu drobnega inventarja po izbiri.

·      Referent od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega referenta želimo pregled drobnega inventarja po izbiri.

·      Datum nabave: omejimo se od katerega do katerega datuma nabave naj nam program upošteva pri pregledu drobnega inventarja po izbiri.

·      Datum izločitve: omejimo se od katerega do katerega datuma izločitve naj nam program upošteva pri pregledu drobnega inventarja po izbiri.

·      Amortizacijska skupina .. do: izberemo lahko od katere do katere amortizacijske skupine želimo pregled drobnega inventarja po izbiri.

·      Z izločitvami: program ponudi brez izločitev. Izberemo ali želimo pregled drobnega inventarja z izločitvami ali brez.

·      Naziv liste: poljubni tekst, ki se izpiše kot naslov izpisu.

 

OLAP preglednica  nam omogoča pregled izbranih postavk po želji uporabnika. Zgoraj nad razpredelnico so podatki katere imamo na voljo, ter jih lahko poljubno urejamo, zbiramo…Ko si uredimo želeno postavitev podatkov lahko tako razpredelnico natisnemo , shranimo , izvozimo v Excel , ali pa odpremo že shranjeno postavitev podatkov .

S klikom na gumb , lahko želeni razpored podatkov (vknjižb) še grafično prikažemo.

Natisni