Verzija 2019.14.001 z dne 25.10.2019

Artikli

 • Ob potrditvi novega artikla (ali spremembi črtne šifre obstoječega artikla) program preverja ali že obstaja kakšen artikel, ki ima vpisano enako črtno šifro (na osnovnih podatkih ali pretvornikih). Če tak artikel že obstaja, nas program na to opozori. V kolikor pa želimo preprečiti dodajanje novih artiklov z obstoječimi črtnimi šiframi, potem to lahko operaterju/skupini operaterjev nastavimo preko varnostnega sistema (SF - ARTIKLI, vnos artikla z obstoječo črtno šifro). Enako program deluje tudi pri dodajanju pretvornikov artikla.

Stranke

 • Prenovljen vnos TRR strank.
 • Osveževanje podatkov stranke iz javne baze – Dodana možnost osveževanja podatkov stranke iz povezanih javnih baz podatkov.
 • Osveževanje podatkov o bančnih računih – Dodano samodejno osveževanje podatkov o bančnih računih ob osveževanju podatkov stranke iz javne baze
 • Vnos stranke iz javne baze – Dodana možnost samodejnega vnosa bančnih računov stranke ob vnosu nove stranke iz javne baze

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave – opominjanje
  • V preglednici Opominjanje je dodan prikaz kolone 'Izstavi na', ki prikazuje podatek na kateri naslov je bil poslan izstavljen dokument.
  • Vsi izpisi opominov so povezani s skupnimi nastavitvami za tisk. Da se izpisi pravilno prikazujejo, je potrebno obvezno najprej urediti nastavitve za tisk.

Obračun obresti

 • V preglednici obračunov in postavk je dodan podatek o višini terjatev v koloni 'Glavnica'.

Kadrovska evidenca

 • Pripomoček za napredovanje Aneksi 2019:
  • Napredovanja se izvedejo samo za zaposlene, ki so prvotno napredovali za dva ali tri plačne razrede
  • Po izvedenem napredovanju imamo na voljo izpis, ki prikaže katerim zaposlenim je bilo izvedeno napredovanje in katerim ne zaradi neujemanja delovnega mesta
 • Delo in kariera
  • Urejeno predlaganje šifre zaposlenega in delovnega mesta v primeru priprave zapisa dela in kariere iz spremembe zaposlenega.
  • Urejen prikaz vseh delovnih mest zaposlenega (preteklih, tekočih ali bodočih) med vnosom zapisa dela in kariere.
  • Urejeno shranjevanje zapisa spremembe zaposlenega na gumbu dodatno.

Obračun plač zaposlenim

 • Uvoz in izvoz podatkov odtegljajev za Vzajemno zavarovalnico
 • Izplačila PPZ se v temeljnici za PP pravilno pripravijo samo, če gre za obračun plače in se datuma izplačila ujemata.
 • Urejeno osveževanje salda ur samo v primeru zaključevanja obračuna plače.
 • Obračunski list
  • Omogočeno tiskanje podatkov o delovni dobi pri delodajalcu v primeru običajnega tiskanja.
 • Obrazec ER-28
  • Omogočeno tiskanje po normiranih /dejanskih urah.
  • Omogočeno tiskanje za neaktivne zaposlene.
  • Izločena razlika za delo detaširanih po 45. a. členu

Obračun potnih nalogov

 • Urejena priprava datoteke za prenos v dvostavno knjigovodstvo

Dobavitelji in kupci

 • Knjiženje – naročila dobaviteljem; na nastavitveno okno kopiranja naročila dobavitelja (gumb »vnesi zapis iz«) smo dodali še možnost vključitve kopiranja datuma predvidene dobave (velja za glavo in vrstice naročila).
 • Knjige naročil - dodani sta dve novi nastavitvi: Onemogoči knjiženje in Pri kopiranju predlagaj zapiranje
 • Naročila kupcev
  • Pri kopiranju naročil je dodan izbor Zapri naročilo, ki se predlaga na osnovi nastavitve iz knjig naročil. Če je izbrano potem se po uspešno izvedenem kopiranju naročila naročilo kupca iz katerega se kopirajo podatki zapre.
  • Če je na knjigi naročil izbrana opcija Onemogoči knjiženje iz naročil te knjige ni možno pripraviti odpremnega naloga.
  • Odpravljene težave pri prenosu naročil v Odpremo v primerih ko je bilo v tekstovnih podatkih znak '.
 • Odpremni nalogi
  • Knjig naročil, ki imajo izbrano opcijo Onemogoči knjiženje, ni možno uporabljati v Odpremnih nalogih.
  • Dodana kontrola na izpolnjene serije po vrsticah za celoten dokument.
  • Odpravljene težave pri prenosu odprem v račune v primerih ko je bilo v tekstovnih podatkih znak '.
 • Pripomočki
  • ​Avtomatsko formiranje naročil
   • ​Dodana nova možnost za Tip predloga naročila: Artikli pod minimalno zalogo - Napoved. V tem primeru se predlagajo za naročanje artikli za katere pade zaloga z upoštevanjem napovedi pod minimalno zalogo.
   • Na preglednici dodan podatek "Prevzemi in predprejemi" kjer se prikazujejo količine ob upoštevanju prevzemov in predprejemov

RIP

 • Uvoz naročila
  • iskanje artiklov v šifrantu zdaj ne upošteva več neaktivnih artiklov
  • uvoz naročil novega uporabnika RIP (Jagros) … zaporedne številke vrstic pošilja z vodečimi ničlami. Temu smo prilagodili uvoz naročil.
 • Vpeljava vračil in dobropisov preko RIP sistema
  • dopolnitev na aktivacijsko kodo
  • nastavitve NDK … zavihek RIP … nova nastavitev za knjigo naročil za vračila. Mora biti različna od navadnih naročil kupcev
  • uvoz vračil v sistem iz RIP sistema
  • izvoz dobropisov v RIP sistem
 • sprememba polnjenja v poz.10  v polni odgovor (FOR) iz naročila kupca in odpremnega naloga (za novega uporabnika RIP sistema … Mlinotest)
 • izdelava računa RIP za Bauhaus … pri izdelavi računa podatek »šifra dobavitelja« išče glede na »nebrisane« vrstice odpremnega naloga.

​Fakturiranje

 • omogočili smo pripravo in izstavitev računov / predračunov v UBL 2.1 usklajene po EN 16931 (EU eRačun). Eračuni po tej specifikaciji se pripravljajo za oddajo preko ponudnika FINA B2B(G)
 • Dopolnjen izvoz za UPN s podatki OCR in usklajen z zapisom TRR.
 • Pri pripravi Osnutka računa je povečano polje za prikaz vzorcev izpisov.
 • Na vzorčnih izpisih računov z UNP QR usklajen zapis TRR.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Dodana nova nastavitev »Knjiženje temeljnice zalog«. S to nastavitvijo določamo, ali se prometi določene knjige uvrstijo v knjiženje temeljnice nabave, porabe. Privzeta nastavitev je »potrjeno«. Če nastavitev ni potrjena, potem se pri pripravi knjiženja knjiga izloči.
 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Glede na nastavitev »Knjiženje temeljnice zalog« se določene vrste prometa lahko izloči pri knjiženju zalog. Nastavitev na obstoječe knjižbe ne vpliva. Pri prikazu kontrolne temeljnice »Kontrolna priprava vknjižb« pa program upošteva tudi to nastavitev in pripravi primerjavo glede na trenutno stanje nastavitev.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Prejem
   • V programih »Interni prenosi« je nov pripomoček »Primerjava prenosov med poslovalnicami«. Program pripravi preglednico povezanih dokumentov internih izdaj in internih prejemov. Povezane dokumente se išče glede na poslovalnico iz nastavitev tega pripomočka, poslovalnica pa se predlaga iz same preglednice prejemov, kjer smo ta pripomoček zagnali. Možen je pregled vseh povezanih dokumentov, samo prikaz neprenesenih ali pa samo prikaz povezanih dokumentov, kjer so vrednostne razlike.
   • Za dokumente internih izdaj prenosov med poslovalnicami velja, da nosijo kalkulacijo iz zadnjega veljavnega prejema. V primeru, ko se spreminja cenovno kalkulacijo takih predhodnih prejemov, program samodejno izvaja usklajevanje internih izdaj s temi prejemi. Prav tako se uskladijo tudi cene zaloge v ustreznih dokumentih materialno skladiščnega poslovanja.
  • Gotovinska prodaja
   • Pri iskanju darilnih kartic so pri prikazu podatkov kartic odstranjeni vrednostni podatki teh darilnih kartic.
  • Predračuni
   • Pri vnosu vrstic predračuna se v primeru, ko se vnese prodajno količino blaga, za katero ni dovolj trenutne zaloge, vrstica obarva rdeče (enako kot velja za gotovinsko in negotovinsko prodajo).
  • povezava na POS terminal Banke Intesa … poleg tiskanja potrdila o transakciji, smo dodali tudi možnost tiskanja POS zaključka na blagajniški tiskalnik. Potrebno ustrezno nastaviti POS terminal (tehnična podposa Mercury processing)

Komerciala

 • Sistem ugodnosti
  • Darilne kartice
   • Dopolnitev pregledov in rekapitulacij prometov z darilnimi karticami s prikazi prenosov sredstev med karticami.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti – tehnološki postopki; na tiskanje nad tehnološkimi postopki smo dodali opcijo tiskanja pripadnosti standardnih tehnoloških operacij. Izpis lahko pošljemo na tiskalnik ali pa ga pripravimo v preglednici.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Menjava sestavine« smo na vnosni maski uredili sikanje skupine artikla preko funkcijske tipke F2.
 • Knjiženje – kooperacija – izdajanje v kooperacijo; na združenem tisku izdaje v kooperacijo smo v podatkovni set vrstic dodali tudi najzgodnejši datum roka izdelave delovnih nalogov združenih v eno operacijo.
 • Knjiženje – plan proizvodnje na funkciji »razpis proizvodnje« smo dodali možnost nastavitve v katerem letu se razpišejo delovni nalogi (v letu iz plana, v tekočem letu ali v letu iz datuma odpreme).
 • Knjiženje – delo delavcev; omogočeno iskanje (filtriranje) po časovnih kolonah v formatu HH.MM.SS.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na delu izbirnih podatkov »samo za« smo dodali gumb »Dodatno« preko katerega se nam odprejo še možnosti omejitve izpisa po izdelkih za izbrane skupine, klasifikacije ali oddelke artiklov.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala – razširitev obstoječe funkcionalnosti »Nastavitve« preko katere lahko sedaj tudi izklapljamo/vklapljamo elemente na izbirni formi izpisa.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; pravilno upoštevanje omejitve števila nivojev glede na nastavitve programa.
 • Pripomočki – Prenos podatkov st.teh. operacije na tehnološke postopke; dodan je nov pripomoček preko katerega lahko določene podatke standardne tehnološke operacije prenesemo na operacije tehnoloških postopkov. Pripomoček je za operaterja privzeto onemogočen in ga je potrebno preko varnostnega sistema omogočiti.

Servisna dejavnost

 • razknjiževanje zaloge v TDR
  • spremenili smo knjiženje v TDR negotovinsko prodajo tako, da se knjiženje izvaja ob vsakem knjiženju materiala iz naloga  v MSP. Tako je izdaja knjižena v pravilnem obdobju in usklejena z MSP.
  • knjiženje storitev se še vedno dogaja ob zaključku naloga (če je tako izbrano v nastavitvah SER)
 • umaknili smo nastavitve »Preračun zbirov« in »Kontrola MSP« iz preglednice servisnih nalogov. Vedno se ob vhodu v tabelo obnovijo zbiri in semaforček za kontrolo zaloge MSP
 • Koledar … optimizacija hitrosti delovanja koledarja. Pohitritev iz 10s na manj kot sekundo za obnovitev podatkov koledarja.
 • analiza dela delavca … odpravljena napaka pri izračunu in prikazu dejanske količine dela (v primeru več zapisov za istega serviserja na servisnem nalogu)

Knjiga prejetih računov

 • Prejeti račun - Zapis v OSD - če zapisujemo v osnovna sredstva drobni inventar in na prejetem ne obstaja ustrezna vrstica davka se pri vnosu pojavi opozorilo, ki nas na to opozarja.
 • Uvoz eRačunov - V primeru, da je dobavitelj pavšalist se pri uvozu prejetega računa uvozi ustrezna vrstica ddv (Obdavčeno SLO pavšal), če je tako evidentirano v XML-u.
 • Uvoz eRačunov - Dopolnjen je uvoz stroškovnega mesta tako, da se šifra SM uvozi ne glede na to kje se nahaja v zapisu.
 • Uvoz eRačunov - Odpravljena je težava, ko se pod določenimi pogoji ni uvozila pdf datoteka prejetega računa

Plačilni promet

 • Plačilni nalog - Urejen je prikaz spremembe reference, ko zaključimo z urejanjem že obstoječega naloga.
 • Plačilni nalog - Referenca RF - ob vpisu se predlaga kontrolna številka.
 • Plačilni nalog - Na seznamu referenc je dodana referenca NRC.
 • Plačilni nalog - Tipi referenc se predlagajo na podlagi IBANa

ePoštar

 • dodali smo novega ponudnika storitev FINA eRačun (HR), ki omogoča storitve oddaje eračunov in prevzem eračunov in povratnic

​eRegistrator

 • spremenili smo prikaz statusa dokumentov, ki čakajo na pripravo za oddajo v arhiv Logitusa

Obračun storitev

 • Dopolnjeno je, da se konti iz OST prenesejo v DDVn na vrstico DDV – Računi.

​Osnovna sredstva

 • Izpis dnevnika – Dodana možnost dodatnega filtriranje po delnem opisu spremembe.
 • Najemi - Dopolnjena je vnosna maska z datumom konca plačevanja
 • Katastrske občine - omočen izbor katasterskih občin
 • Inventura - urejen je prenos nahajališč pri sočasni spremembi nahajališč ter izločitvi
 • Pripomočki - Dodan je Pripomoček Popravek količine, NV in PV
 • Nastavitve - Dodana  je nova nastavitev  Št. decimalk AM skupina oz. stopnja, kjer lahko vklopimo vpis AM stopnje ali AM skupine do na 7 decimalnih mest

Davek na dodano vrednost - N

 • Dodana kontrola brisanja šifre odbitnega deleža, če je ta uporabljena
 • Predogled temeljnice: Urejeno predlaganje konta iz Dvostavnega knjigovodstva.

API

 • BankAccount – GetBankAccount – dodane značke za Aktivnost in Opis TRR.
 • Item – Add/Modify/Get – dodana značka ki vrača podatek o objavi artikla v spletni trgovini.

Natisni