Verzija 2019.03.001 z dne 15.2.2019

Dnevne obdelave - Kompenzacije - Kompenzacije - gumb knjiženje

Ob knjiženju kompenzacije se v polje opis prenesejo delni nazivi obeh vključenih strank

 

Dnevne obdelave - Opominjanje

  • Okno 'Priprava' se zapira na gumb opusti in ne več samodejno. Na ta način je omogočeno zaporedno pripravljati sklope opominov po izbranih nastavitvah (npr. po referentu, po kontu …)
  • urejen je vzorec UPNQR tako, da tiskan izvod opominov ustreza poljem na obrazcih

Natisni