Povezave

Na tem mestu določimo povezave s šifranti ter mapi za uvoz in izvoz podatkov:

  • Številka šifranta za stranke – izberemo šifro uporabnika iz šifranta uporabnikov. Program predlaga šifro uporabnika programa OPN.
  • Šifra stranke uporabnika – izberemo uporabnika za katerega bomo izvajali obdelavo dohodnine. Uporabnika lahko vnesemo kot  novo stranko v šifrant, ki se nam odpre, ko kliknemo na . Ob kliku na gumb Vnesi zapis  se odpre okno Stranke, kamor  vpišemo podatke o novi stranki. Okno ima šest zavihkov: Splošni podatki, Stiki, Trgovski podatki, Bančni računi, Dogodki in Ostali podatki.
  • Mapa za uvoz – izberemo pot do mape, kjer se nahaja datoteka ZAVIR.  Mapo lahko vpišemo, ali pa jo poiščemo tako, da kliknemo na gumb  s katerim se odpre okno za iskanje mape. Tu izberemo mapo, v kateri se nahajajo podatki o dohodnini.
  • Mapa za izvoz – vnesemo pot do mape, kamor se bo zapisovala datoteka VIR.  Mapo lahko vpišemo, ali pa jo poiščemo tako, da kliknemo na gumb  s katerim se odpre okno za iskanje mape. Tu izberemo mapo, v katero se bodo izvažali podatki o dohodnini.

 

 

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je zagotovljena popolnost podatkov, ki se bodo prenašali v dohodnino iz programa DOP:

  • Davčna številka
  • Številka DURS-a
  • Šifra vrste prejemka, ki jo določimo v Nastavitvah programa na zavihku Nastavitve pogodb

Natisni