Inventura osnovnih sredstev

Sam postopek inventure izvedemo v 5 korakih:

  1. Izpišemo popisne liste,
  2. Pripravimo inventuro,
  3. Vnesemo inventuro v program,
  4. Izpišemo Inventurni elaborat,
  5. Poknjižimo inventurne razlike.

 

Inventura

Natisni