Prenos v obračun

Gumb  se nahaja pod preglednico posrednih vnosov.  Z njim se podatki za izbrane zaposlene prenesejo iz posrednega vnosa v Obračun. Prenašamo lahko samo neprenesene zapise ali pa vse zapise iz posrednih vnosov. Pri prenosu vseh zapisov se že prenesenim dodajajo razlike v primeru, da so bile po zadnjem prenosu v obračun na posrednem vnosu narejene spremembe; npr.: če smo iz posrednega vnosa enkrat že prenesli ure različnih vrst izplačil v obračun, potem pa v posredni vnos naknadno vnesli še  dneve prisotnosti za prehrano in prevoz ter pri Janezu Kralju zmanjšali število preveč vnesenih ur rednega dela, bi se s prenosom le neprenešenih zapisov, v obračunu ne poažurirale ure rednega dela za Janeza Kralja. V obračun bi se uram različnih vrst izplačil dodali samo dnevi prisotnosti za izračun stroškov prehrane in prevoza.

 

Natisni