Vnos naročila

Način izračuna – Izbere se način izračuna rabatov/popustov v naročilih kupcev in odpremah. Od zmanjšane osnove pomeni, da se vsak rabat/popust posebej obračuna. Od osnovne vrednosti pa pomeni, da se rabati/popusti seštejejo in potem se seštevek odbija od osnovne vrednosti.

Uporaba rabatov – določi se kateri rabati se uporabljajo v naročilih kupcev. V osnovi se uporablja en rabat. Možnost pa imamo, da razširimo na do 5 rabatov na naročilo kupca.

Uporaba popustov – določi se kateri popusti se uporabljajo v vrstica naročil kupcev. V osnovi se uporablja en popust. Možnost pa imamo, da razširimo na do 5 popustov na vrstico naročila kupca.

Šifra privzete skupine za popuste – tu se izbere katera je privzeta skupina za popuste, če stranka nima svoje skupine popusta.

Limiti – tu se vpiše minimalni in maksimalni znesek naročila. Podatka služita za opozarjanje pri vnosu naročil kupcev oziroma odpremnih nalogov.

Prikaz opomb strank – tu se izbere ali se ob izbiri stranke na naročilih kupcev/odpremnih nalogih prikaže opomba stranke vpisana v šifrantu Stranke.

Prikaz opomb artiklov – tu se izbere ali se ob izbiri artikla na naročilih dobavitelju in prevzemih tudi Opomba vpisana na Opisih artikla za izbrano jezikovno področje. Tip Opisa artikla mora biti Opomba.

Cenik za RVC – tu se izbere kateri cenik se uporablja za prikaz razlike v ceni (RVC) na vnosnih oknih pri vnosu naročil in odpremnih nalogov.

Primerjava količine s pakiranjem – tu se nastavi, ali se pri vnosu artiklov na dokumentih vrši kontrola vpisane količine s količino pakiranja iz šifranta artiklov.

Uporaba odpremne količine – tu se nastavi, ali se pri vnosu naročil kupcev uporablja odpremna količina. Nastavitev omogoča pripravo odpremnih nalogov z delnimi odpremami naročil.

Uporaba rezervacij – tu se nastavi, ali se pri vnosu naročil kupcev uporablja možnost rezervacije določenih količin.

Šifra blagajne – vpišemo šifro blagajne, ki se bo uporabljala kot privzeta oziroma jo poiščemo v šifrantu Blagajne. Na tem mestu lahko blagajne tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Podatek izpolnjujemo le v primeru, če je aktivirana povezava s programom BP.

Vrsta blagajniškega prejemka - vpišemo šifro blagajniškega prejemka, ki se bo uporabljala kot privzeta oziroma jo poiščemo v šifrantu Vrste prejemkov/izdatkov. Na tem mestu lahko prejemke/izdatke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Podatek izpolnjujemo le v primeru, če je aktivirana povezava s programom BP.

V nastavitvah se lahko nastavi tudi Ročne terminale in Čitalce.

Natisni