Verzija 2019.12.001 z dne 13.9.2019

  • Knjiženje – kalkulacije; na prometni bazi programa VRP je dodana tabela KalkulacijeMaterialZbir v kateri so zbrane posamezne sestavine s skupno količino, vrednostjo in vrednostjo zaokroženo na 2 decimalni mesti za razpisano količino izdelka.
  • Izpisi – kooperacija, stanje kooperacije; odpravljeno nepravilno izračunavanje stanja kooperacije po posamezni operaciji pri tiskanju.
  • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po izdelkih, simulacija večnivojskih potreb po delovnih nalogih; dodana možnost izključitve upoštevanja zaloge skladišč izločenih iz planiranja (nekurantna zaloga).
  • Izpisi – analize in izpisi opravljenega dela – analiza zastojev; V analizi se sedaj prikazuje tudi čas zastoja.

 

Natisni