Dostop do dokumentov eRegistratorja

V skladu z varnostnimi pooblastili lahko do dokumentov eRegistratorja dostopamo s pomočjo:

  • Raziskovalca dokumentov, ki omogoča delo z dokumenti, ki so shranjeni na posameznem subjektu
  • Pregleda nad dokumenti, ki omogoča delo z vsemi dokumenti shranjenimi v eRegistratorju
  • Pasice s priponkami, ki omogoča pripenjanje in pregled posameznih dokumentov kot del procesov, ki se obdelujejo v SAOP iCentru
  • Dokumentov fascikla, ki omogoča delo z dokumenti, ki so del fascikla
  • Opravil SAOP Razporejevalca opravil
  • zunanjih klientov, ki so vezani na SAOP eRegistrator s pomočjo programskega vmesnika

Natisni