Verzija 2018.06.000 z dne 30.4.2018

  • Izpisi
    • Stanje zalog
      • Na preglednici "Stanje min/max zalog" v izpisu "Stanje zalog" dodani standardni pod-filtri za iskanje/prikaz.
  • Prehod v novo leto
    • Popravek – dopolnitev prenosa nastavitvenih podatkov za odkupe v novo obdobje.

Natisni