Verzija 2021.01.003

Preglednica Zavezanci za dohodnino

  • Omogočena priprava datoteke VIRIZV.DAT
  • Omogočeno tiskanje, shranjevanje v eRegistrator in pošiljanje obvestila o izvzetih dodatkih.
  • Dodan zavihek Izvzeti dodatki.

Natisni