Šifranti – Vrste darilnih bonov

Šifrant o vrstah darilnih bonov. Gre za šifrant, katerega se uporablja v posebnih obdelavah, s katerimi celostno obravnavamo poslovanje z darilnimi boni. Vnaša se šifre strank, katere pomenijo izdajatelje darilnih bonov. Z darilnimi boni, katerih izdajatelji so vpisani v ta šifrant, se lahko posluje, t.j. se lahko unovčuje v prodajalnah.

Gre tako za podatke izdajatelja lastnih darilnih bonov, predvsem pa za podatke o izdajateljih tujih darilnih boniov, o katerih ni evidence, dokler kupec ne unovči na blagajni takšen tuj darilni bon.

Da se lahko unovči tuj bon, je pogoj, da obstaja šifra izdajatelja v tem šifrantu.

 

  • Šifra  - vnesemo ali izberemo šifro iz šifranta strank. Če je šifra »Stranka uporabnik« iz nastavitev programa, pomeni da gre za lastne bone, v nasprotnem primeru, gre za tuje bone.
  • Tip  - tip darilnega bona. Možni izbiri sta »Lasten« in »Tuj«. Če gre za lastne bone, pomeni, da jih bomo prejemali in dodeljevali poslovalnicam, tuje bone pa se lahko samo unovčuje.
  • Opomba  - vpiše se poljuben tekst za dodaten opis.

Natisni