Verzija 2020.02.001

 • Šifranti – materialna sestavnica; odpravljeno javljanje »neobstoječa sestavina« v primeru uporabe numerične šifre artikla.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov se vrstica na kateri se nahajaš obarva.
 • Knjiženje – delovni nalogi – dokumentacija; na tiskanju preko »dokumentacija« so odpravljene težave, ki so onemogočale tiskanje pdf prilog delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi – nalepke; na preglednici artiklov, ki se odpre ob tiskanju nalepk delovnih nalogov smo dodali opcijo »ohrani vrstni red iz preglednice«. V kolikor je opcija vklopljena, je vrstni red tiskanja nalepk tak, kot je vrstni red v preglednici pred tiskanjem.
 • Kooperacija – kontrola količin prevzema iz kooperacije; dodali smo možnost nastavitve kontrole količin prevzema iz kooperacije:
  • Nastavitve – nastavitve programa; dodali smo nov zavihek »Kooperacija«, iz zavihka »Splošno« smo vanj preselili vse nastavitve vezane na tehnološko spremljanje kooperacije.
  • Nastavitve – nastavitve programa; na zavihek »Kooperacija« smo dodali novo nastavitev »Kontrola količine prevzema«. Možne nastavitve: N – ni kontrole, O – opozorilo, B – blokada (prevzeta vrednost N).

Knjiženje – kooperacija – prevzemanje iz kooperacije; glede na nastavitev omenjeno v prejšnji alineji program (ne)preverja ali blokira vnos (skupne) količine prejema, ki je večji od izdane količine kooperantu.

 • Kooperacija – zapiranje vrstice izdaje kooperacije; dodali smo možnost zapiranja posamezne vrstice izdaje v kooperacijo:
  • Zapiranje izvedemo preko gumba »Zaključi vrstico«, ki se nahaja nad preglednico vrstic izdaje. Zaprtih vrstic se ne more urejati/spreminjati.
  • Na »podrobnostih« operacije je dodana kolona »Zaprta v.« v kateri se (da/ne) prikazuje podatek ali je vrstica izdaje zaprta preko gumba »zaključi vrstico«.
  • Na izpisu kartice kooperacije smo dodali podatek (kolono »zv«), ki prikazuje ali je vrstica izdaje zaključena preko gumba »zaključi vrstico«. Na prikazu kartice v preglednice, je na drugem nivoju preglednice dodana kolona »Zaprta v.« v kateri se (da/ne) prikazuje podatek ali je vrstica izdaje zaprta preko gumba »zaključi vrstico«.
  • Na stanju kooperacije se operacija, ki je zaprta preko gumba »zaključi vrstico« smatra kot operacija brez stanja. Predčasno zaključena količina je razvidna v podatku (koloni) »Zaključeno op.«.

Natisni