Verzija 2018.10

  • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji »priprava plana« smo pod sklopom nastavitev vezanih na delovne naloge dodale še opcijo »vsa skladišča izdelkov«; v kolikor je opcija vključena, potem se kot prihod na zalogo upoštevajo tudi delovni nalogi, ki imajo skladišče izdelkov izven razpona izbranih skladišč v nastavitvenih podatkih »Skladišče od - do«.
  • Funkcijska tipka F6 odpre direktno povezavo do pregleda pripadnosti artiklov po delovnih nalogih na naslednjih mestih: materialna sestavnica delovnega naloga (preglednica in vnosna forma sestavine), preglednica predvidene porabe materialov, preglednica formiranja delovnih nalogov in naročil dobaviteljev iz predvidene porabe materiala.

Natisni