Verzija 2019.10.001 z dne 02.08.2019

  • Omogočen varnostni sistem v celotnem meniju Obdelave, pregledi in izpisi.

Natisni