Splošni dnevni podatki

V ta del podatkov je potrebno vnesti:

  • Šifra – vpis (izbor) šifre zaposlenega za katerega vnašamo podatke.
  • Datum – vnos (izbor) datuma (dneva) na katerega se nanašajo podatki o opravljenem delu.
  • Koriščene ure – vnos koriščenih ur v dnevu
  • Dopust – vnos ure dopusta v dnevu
  • Bolniške ure – vnos bolniških ur v dnevu
  • Izmena – izberemo lahko izmeno v kateri je/bo delal delavec (neobvezen podatek)
  • Referent – izberemo lahko kateremu referentu (delovodji) je dodeljen delavec
  • Delo skupne ure – v kolikor vnesemo skupne ure, ki jih je delavec opravil v dnevu, lahko s posebno funkcijo »Razdeli ure« (spodaj na vnosni formi) razdelimo te ure v porabljen čas po operacijah, ki smo jih vnesli delavcu. Delitev se izdela glede na količino (dobri + slabi) in norma čas posamezne operacije proti celotnemu času »Delo skupaj ure«. V kolikor delavci prijavljajo čase po posameznih operacijah, te funkcije ne potrebujemo!

Vsota koriščenih ur, dopusta in bolniških ur znotraj enega dneva ne sme biti večja od 8 ur.

Natisni