Preglednica Statusi

Statusi so lahko različni statusi športnikov, raziskovalec, glasbenik… Šifrant Statusov hrani seznam vseh statusov. Prikažemo ga v oknu Statusi, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti in nastavitve izberemo podmeni Statusi.

Natisni