Preglednica delo delavcev

V preglednici so prikazani zapisi o dnevnih vnosih opravljenega dela delavcev. Posamezen zapis prikazuje podatke o zaporedni številki vnosa, datumu za katerega je vneseno delo, delavca, število dnevnih koriščenih ur, dopusta ali bolniške .

Zapise v preglednici lahko izbiramo (omejujemo) po statusih. Zapisi, ki so preneseni v delovne naloge so v preglednici obarvani  zeleno.

Zapise dela delavcev lahko filtriramo tudi po delovnem nalogu (prikaz tistih zapisov, ki vsebujejo operacije izbranega delovnega naloga).

Pod preglednico se nahajata dva gumba (dve funkciji):

-   Prepis v DN (prepisuje zapise o delu delavcev v delovne naloge)

-   Prepis v OPZ (pripravi podatke za obračun plač)

Natisni