Dodajanje v evidenco šolanja po letih

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Evidenca šolanja po letih, kamor vpišemo podatke o novi evidenci šolanja:

·      Šolsko leto – vpišemo šolsko leto, za katero delamo vnos.

·      Predmetnik – predmetnik, za katerega delamo vnos.

·      Učenec [dijak, študent] – učenca, dijaka oz. študenta, za katerega delamo vnos.

·      Šola – šolo, na kateri je posameznik v zg. navedenem šolskem letu šolanje opravljal.

·      Končani razred/letnik – vnesemo kateri razred/letnik je posameznik končal.

·      Oddelek – vnesemo oddelek, ki ga je posameznik obiskoval.

·      Učni uspeh – vpišemo učni uspeh, ki ga je posameznik dosegel.

·      Tuj jezik – vpišemo tuj jezik, ki se ga je posameznik učil.

Natisni