Uvoz iz ročnega terminala

Ob kliku na gumb   - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala- promet - vračilo, kamor vnašamo nastavitev uvoza vrstic iz ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni. Uvoz deluje na enak način kot na dokuemntih prejema

Natisni