Verzija 2020.08.001 z dne 12.6.2020

 • Urejeno tiskanje obračunskega lista v primeru zaposlenih, ki so razporejeni na več delovnih mest. Delovna mesta z višjim odstotkom razporeditve se tiskajo pred delovnimi mesti z nižjim odstotkom razporeditve.
 • Urejeno tiskanje obračunskega lista v primeru delnega izplačila v gotovini.
 • Urejeno delovanje funkcije MYO in MYNO v primeru mesečnih seštevkov z zneskom 0.
 • Zahtevek za refundacijo nadomestil – Covid
  • Urejen prikaz podatka Urna osnova na zbirnem zahtevku.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • V analizo sta dodana podatka EMŠO in davčna številka zaposlenega.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno delovanje hitrega vnosa na ravni enega zaposlenega.

Natisni