Priprava odjav/prijav na nivoju skupine

Ko smo v zgoraj prikazanem oknu vsaj eno enoto potrdili, se na dnu okna aktivira gumb . Odpre se okno s preglednico vseh skupin označene enote.

V spodnjem delu okna spet sta dve polji: . S klikom na prvi gumb izberemo vse skupine, z drugim pa prekličemo izbiro. Če pa želimo pripraviti naročilo za določeno skupino, označimo samo tiste skupine, za katere bomo vodili evidenco o prijavah in odjavah, razvažali oz. naročali obroke. Skupino izbiramo tako, da označimo skupino in nanjo dvakrat kliknemo oziroma pritisnemo tipko Enter. S tem smo spremenili oznako skupine: iz potrjene v nepotrjeno in obratno.

Če smo izbiro na s tem končali, potem kliknemo na gumb Potrdi, sicer kliknemo na gumb Skupine in nadaljujemo z izbiranjem. Če priprave ne želimo sprožiti, kliknemo na gumb Zapri.

Natisni