Izdaja darilnih bonov

Darilne bone, katere smo prevzeli moramo izdati na določeno poslovalnico, da se lahko z njimi trguje. Tako morajo na določeni poslovalnici imeti fizično zalogo darilnih bonov ter prav tako te bone zavedene v sistemu, da so jim bili izdani.

Na preglednici darilnih bonov določimo bone, katere želimo izdati. To lahko storimo tako, da jih filtriramo skozi status in imamo na preglednici samo prevzete bone. Ožanje izbora seveda lahko izvajamo še skozi dodatne filtre, kot so vrednost bonov, datum prevzema, ipd.. pač z standardnimi možnostmi nastavitve preglednice. Darilne bone lahko označimo s pomočjo gumba »Izberi vse« ali pa izvajamo določanje bonov s tipko »Ctrl« in klikom na izbrani bon. Po izvedenem izboru kliknemo na  »Izdaja bonov«.

Odpre se okno za vnos poslovalnice in potrditev izdaje:

 

  • Število in Skupna vrednost bonov  - prikažejo se podatki o številu in vrednosti izbranih bonov.
  • Poslovalnica  - vpišemo ali izberemo šifro poslovalnice, na katero želimo izdati darilne bone.
  • Datum izdaje  - predlaga se sistemski datum. Podatka ni možno spreminjati.

Natisni