verzija 2017.14.000 z dne 01.12.2017

  • Knjiženje – delovni nalogi, v primeru nezadostne zaloge sestavin uskladili delovanje »Knjiženje MES« z delovanjem »Serijsko knjiženje«.
  • Knjiženje – delovni nalogi, na listi napak in protokolu knjiženja funkcije »Serijsko knjiženje« uredili izpis datuma liste in odpravili podvajanje podatkov.
  • Knjiženje - delovni nalogi, na funkciji "Prenos" v primeru povezave z odpremnimi nalogi smo odpravili težavo prenosa merskih enot sestavin.
  • Knjiženje – delovni nalogi, na zavihku »Splošno« je dodan gumb »Priprava Ser.št.«, ki po aktivaciji napolni podatka »Serijska št. od« in »Serijska št. do«.
    • Gumb je aktiven le, če v nastavitvah okolja programa iCenter obstaja ključ »VRPSERST« z vpisano vrednostjo »LLOSSSSSS_GA«
  • Izpisi – predvidena poraba materiala, prenovljen sistem izračuna datuma potrebe sestavin za razpis podrejenih delovnih nalogov in/ali naročil dobaviteljev. Upošteva se datum dejanskega nastopa negativne razpoložljivosti. Ravno tako se v opombe (in veze) formiranih naročil dobaviteljev in delovnih nalogov napolnijo le podatki o delovnih nalogih od prve negativne razpoložljivosti naprej.

Natisni