Vrste obračunov obresti

Šifrant Vrste obračunov hrani seznam vseh vrst obračunov. Prikažemo ga v oknu Vrste obračunov, ki ga odpremo tako, da v glavnem meniju Šifranti izberemo podmeni Vrste obračunov.

Natisni