Razdelek: Direktne odobritve UJP

Če je izbran način prenosa nakazil preko direktnih odobritev UJP - , morajo biti izpolnjene nastavitve prenosa direktnih odobritev :

Oznaka pošiljatelja –  osem mestna oznaka, ki jo določi UJP. Podatek je obvezen.

Plačilne naloge pripravi UJP – označimo z   , če je v pogodbi z UJP določeno, da plačilne naloge za prenose neto izplačil po pogodbah formira UJP po prenosu podatkov izplačil.

Natisni