Verzija 2020.12.001 z dne 04.09.2020

Razmejitve - pri knjiženju razmejitev v glavno knjigo se zapiše v datumu opravljanja zadnji dan iz obdobja kateremu pripada knjižba.

Natisni