Verzija 2018.13.001

 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Ostalo« so dodane kolone: predvidena lastna vrednost, predvidena prodajna vrednost, stranka, naziv stranke, dokument, veza naročilo dobavitelja.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Ostalo« je dodana funkcija »Prenos iz ND«, ki omogoča prenos izdanih vrstic iz naročila dobavitelju v stroške zavihka ostalo. Funkcija je aktivna le, če v nastavitvah programa DN obstaja povezava na številko uporabnika programa NDK.
 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcijo kopiranja delovnih nalogov smo razširili na način, da je možno opredeliti kateri sklop podatkov delovnega naloga želimo kopirati.
 • Na delovnih nalogih je omogočen nov status »Lansirano«:
  • V nastavitvah programa je dodana nova opcija za vklop dodatnega statusa »Lansirano«.
  • Na delovnem nalogu se pojavi nov datum »Datum lansiranja«, ki je aktiven le, če je tako nastavljeno v nastavitvah programa.
  • Delovni nalog se »lansira« preko gumba »Lansiraj«. Gumb zahteva potrditev (ali spremembo) predlaganega sistemskega datuma. Po otrditvi se status delovnega naloga spremeni v »Lansiran«.
  • Delovni nalog, ki je v statusu »Lansiran« ima omejene možnosti sprememb podatkov na zavihku »pslošno2 in opisi. NA ostalih zavihkih (material in storitve, delo, stroji, ostalo) pa ima onemogočeno spreminjanje podatka o planirani količini, tudi novim vrsticam v teh zavihkih podatka o planirani količini ne moremo vnašati.
  • Dodan varnostni sistem za onemogočenje funkcije »Lansiraj«
  • Dodan varnostni sistem, ki omogoči spreminjanje delovnih nalogov v statusu »Lansiran«.

Natisni