Materialni stroški

V šifrant vnesemo materialne stroške, ki jih bomo obračunavali nad uredbo vlade. Izplačila materialnih stroškov kot so npr. dnevnice ali jubilejne nagrade nad uredbo vlade povečujejo osnovo za dohodnino in prispevke, zato jih je potrebno posebej vnesti v šifrant.

Šifra – vpišemo šifro materialnega stroška.

Naziv – vnesemo naziv materialnega stroška.

Opombe – poljubno.

 

Natisni