Selitve otrok, učencev med skupinami, razredi

Konec šolskega leta običajno učenci iz 1. razreda napredujejo v 2. razred, iz 2. v 3. razred…
Spremembe skupin v OST naredimo v meni Pripomočki in nato podmeni Sprememba skupin.

Selitve otrok med skupinami, razredi

 

Natisni